ARCHIFF: Germanistika: Kádrová slabina FF UK

Jak se studuje na germanistice dnes, to FFakt popisuje na jiném místě. I když tam mají problémy, je to o mnoho normálnější než v éře normalizace. Tehdy se nad germanistikou celé roky mračila čela komunistických funkcionářů: ne a ne se postavit na ty správné ideologické nohy…

Když se FF UK „vyrovnávala“ s rokem 1968, nepřežilo to několik kateder: zanikla mj. politologie i komparatistika. Na katedře germanistiky a nordistiky měli zase problém s nalezením vyhovujícího vedoucího – podle směrnice to měl být člen KSČ, ale on tam po stranických prověrkách nikdo tak úplně vhodný nezůstal. Katedru tedy v roce 1970 sloučili s anglistikou.

Nejslabší místo

Lze říci, že od zimního semestru 1969 dochází k uklidnění mezi studenty, kteří se soustřeďují na svou práci. V konverzačních hodinách a individuálních pohovorech oceňují výsledky snah o hospodářskou situaci a s odstupem času vidí mnohé jevy minulého období jinýma očima,“ píše se v dílčí analýze oborů z roku 1970. Jenže kádrová situace se tam i dál potácela od desíti k pěti. Hodnotící stanovisko z nadřazeného OV KSČ po řadě let neúspěšného konsolidování, v roce 1979, bylo jednoznačné: jedna z hlavních slabin kádrové situace na Filozofické fakultě je právě katedra AGN, tj. katedra anglistiky, germanistiky a nordistiky.

Fakulta proto musela reagovat: zaúkolovala vlastní „KRK“, tj. kontrolní a revizní komisi, která měla situaci na katedře prošetřit. „Kontrola se zabývala nejslabším místem katedry, oborem německý jazyk a německá literatura. Na oboru jazyka byla věnována určitá péče zlepšení odborně kádrových perspektiv, i když tu vedle vedoucího katedry nepůsobí žádný straník a pracovník s výrazně ideovým profilem. Naprosto katastrofální však je situace na oboru německá literatura. (…) Jediný interní přednášející oboru, o němž komplexní hodnocení z r. 1976 konstatovalo, že hlavní těžiště své politickovýchovné práce vidí ve vedení přednášek a seminářů v duchu vědeckého světového názoru, odešel k 31.8.1980 do důchodu.

Čím takový nedostatek správného vědeckého názoru vznikl? A proč tak neodstranitelně trval? Kontroloři určitý důvod našli: „Zdá se, že hlavní příčinou katastrofálního stavu je zásadní podcenění rozhodující, ideově formující úlohy oboru literatury jako ideologického oboru…

ArchiFF

Démon Goldstücker

Dalším viníkem krize oboru byl podle četných dokumentů bývalý dlouholetý šéf germanistické katedry Eduard Goldstücker. Ten patřil mezi sedmnáct fakultních pedagogů, ze kterých se po osmašedesátém stali emigranti. Jenže jeho vliv na současný stav a současné členy katedry se neustále probíral, ba téměř démonizoval. V zápisu z bilanční schůze v lednu roku 1974 se nejšířeji a nejemotivněji diskutuje právě o něm.

Soudruh František Sosna „je přesvědčen o pokračujícím vlivu Goldstückera na fakultě, lidé o něm mají dále iluze. Fakulta by měla řešit a zachytit zejména jeho působení ve vědecké radě univerzity a fakulty a na katedře, dokud jsou zde lidé, kteří jej osobně znali.“ Do diskuse se zapojil i soudruh Vítězslav Rzounek, který by oproti Sosnovi spíše uvítal Goldstückerova kostlivce na FF nevytahovat: „Rozviřování otázky Goldstückera mu fakticky nahrává, potřebuje, aby se o něm mluvilo, že je trvalým nebezpečím pro intelektuály naší země. Goldstücker nebyl vědec, ale obratný politikář.

Výbor základní stranické organizace tajuplnou vlivnost Goldstückerova působení potvrzoval, ale do nové čistky mezi jeho údajnými věrnými se moc pouštět nehodlal. „Goldstücker si z fakulty vytvořil určité zázemí pro svou pravicovou politiku mimo fakultu. Proto rozsáhlejší rozbor a kritika jeho činnosti vyžaduje spolupráci dalších institucí, což bez souhlasu a pomoci vyšších stranických orgánů nemůže naše ZO KSČ a fakulta podnikat.

Poučená katedra

Když se v roce 1980 slavilo desetileté výročí „Poučení z krizového vývoje“, vznikl na katedře AGN místo jednoduché zprávy o připomenutí výročí obsáhlejší materiál „Jak se komunistům dařilo překonávat nesprávné názory a jak přispěli k obnově marxisticko leninské metodologie kritikou nesprávných názorů“.

Píše se v něm i o tom, jak jedni pedagogové katedry nutili druhé, aby se studenty diskutovali o cílech nepřátelských zahraničních vysílaček. A při tom se „odhalovalo“, jak „angličtináři ve skriptech pro posluchače, studující tento obor ve společném základu, idealizují tzv. západní způsob života.“ Idealizovat nesprávným, tj. nevýchodním směrem ovšem v roce 1980 neprošlo.

Co udělalo s akademiky na FF UK prohlášení chartistů? Rozumí v jednadvacátém století ještě někdo zkratkám VUML, SČSP, ZO, IPV či CKRK? Kolik fakultních studentů bylo v SSM a z kolika z nich se stali ještě za studia kandidáti KSČ? Museli být pedagogové ve straně? Tyto i další otazníky částečně objasní dokumenty vytažené z univerzitního archivu v rámci projektu „Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v letech 1969-1989“, na kterém společně pracují studenti historie a bohemistiky (více na www.orloj.cz/ksc).

ArchiFF – to jsou fakta z doby minulé na stránkách FFaktu. Pravidelná dávka dokumentů z archivu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Napsat komentář