Culturologia: první číslo nového časopisu kulturologů

Katedra teorie kultury v květnu publikovala první číslo recenzovaného časopisu Culturologia. Ústředním tématem časopisu je kultura pojímaná vědecky, z antropologického hlediska. Podle PhDr. Václava Soukupa, CSc. z katedry kulturologie je Culturologii blízká například koncepce časopisu American Anthropologist. Konkrétně se časopis zabývá výzkumem rozmanitosti lidských kultur nebo analýzou vlivu konkrétní kultury na formování lidské osobnosti. Časopis je možné zakoupit v tištěné verzi nebo si články z prvního čísla přečíst zde: http://www.culturologia.cz/.

V Culturologii najdeme rubriku Studie, kde byl otištěn například článek od Josefa Šmajse: K problému ontologie kultury nebo článek Miloslava Petruska: Životní styl jako „definiční znak“ postmoderní doby? Nový časopis se může pochlubit i zahraničními přispěvateli, jako je norský antropolog Thomas Hylland Eriksen. Dalšími rubrikami jsou Recenze, Rituál přechodu nebo také Vědecký tamtam a Co čtou studenti. Lákavé titulky Fetiš modernity nebo Šamanismus na cambridgeský způsob jistě vzbudí zvědavost a zájem jak odborné, tak širší veřejnosti. „Je totiž stále důležitější hledat odpověď na otázky, čím se člověk liší od zvířete, jak se mění hranice i podstata různých světových kultur, a proč jednotlivce jeho vlastní kultura buď osvobozuje, nebo osudově spoutává,“ píše v úvodu prvního čísla Culturologie Václav Soukup.

Hodnotě časopisu přidává také fakt, že publikuje pouze originální studie, výzkumné zprávy a recenze. Hlavním editorem Culturologie je PhDr. Martin Soukup, Ph.D. Tento nový mezinárodní kulturologický časopis bude vycházet dvakrát ročně v České kulturologické společnosti ve spolupráci s Katedrou teorie kultury FF UK.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář