Každá generace si přepisuje dějiny znova

Rozhovor s historikem Janem Rychlíkem

Tematickou doménou Jana Rychlíka, vedoucího Semináře soudobých dějin na Ústavu českých dějin, jsou zejména spletité dějiny etnik a národů Balkánského poloostrova, o nic méně citlivá historie česko-slovenských vztahů a také problematika cestování a pozemkových reforem.

Prof. Rychlík nedávno oslavil významné životní jubileum, 60. narozeniny. Při té příležitosti mu byl slavnostně udělen čestný doktorát a pamětní zlatá medaile univerzity s modrou stuhou Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii, kde absolvoval v 80. letech aspiranturu. Filozofická fakulta UK společně s jeho dalším pracovním působištěm, Masarykovým 1_portrétováústavem a Archivem AV ČR, vydaly k poctění jubilanta narozeninový sborník.

Levice v sametu

1

Foto: FFabula

Nedávno se ve společnosti připomínala dvě důležitá výročí – 75 a 25 let od listopadových protestů z let 1939 a 1989. Především u druhého výročí se diskutovalo o jeho dědictví, významu a aktuálnosti. Ani Spolek studentů historie FF UK neváhal a rozhodl se do této debaty zapojit. Ale aby nepřispíval pouze k přesycenosti listopadem ’89 v posledních dnech, přišel s tématem, které není ve veřejném prostoru tolik akcentováno. Uspořádal Kritický klub s názvem Levice v sametu – O vztahu levice k listopadu 1989.

Živý sen

„All the other kids
With the pumped up kicks
You better run, better run
Faster than my bullet…“

Tuhle píseň miluju. Už dlouho. Úžasná melodie. Znamená pro mě vzpomínky, spoustu krásných vzpomínek.
Tuhle píseň nenávidím.
Znamená pro mě další brzké ráno, které mě jako obvykle zastihne nepřipraveného, napůl schovaného pod peřinou a doufajícího, že si mě čas nevšimne, nějak záhadně mne mine, a já budu moct vyspávat další tři hodiny (nebo čtyři), aniž bych (pět?) zaspal.

Konference Škola vs. paměť

Média, paměť a škola

Václav Smyčka

O tom, že se starou „Gutenbergovou galaxií“ tištěných médií už delší dobu něco není v pořádku, dnes asi nikdo nepochybuje. A přesto se zdá, že mezi historiky tyto změny mediální krajiny zatím mnoho rozruchu nevyvolávají. Co se ale děje, když již dějiny klidně neplynou v rytmu uspořádaných písmen tlustých monografií, ale svítí na nás z obrazovky monitorů, zaplavují nás jako příliv digitálně reprodukovaných fotografií, obklopují nás v krajině „míst paměti“ nebo nás obetkávají v síti hypertextu Wikipedie? Jaké to má důsledky pro podobu dějin samotných? Jak se s tím vyrovnávají dnešní studenti, pro které jsou tato média (na rozdíl od oněch monografií) běžnou každodenní zkušeností? Je možné z těchto mediálních revolucí vyvodit něco pozitivního pro poznání toho, co jsou dějiny?

Pražský majáles a Majáles studentů, nebo Pražský majáles kontra Majáles studentů?

Již několik let probíhá v Praze na jaře tzv. Pražský majáles. Podle organizátorů se má jednat o slavnost vycházející ze studentských tradic, která ovšem zahrnuje také moderní prvky, včetně stále rozrůstající se nabídky zábavy a inovací. Lze říci, že do nedávné minulosti tato událost nevzbuzovala mimořádnou pozornost nad rámec zájmu o zábavně-hudební akci, která provází každý festival. Od minulého roku je tomu jinak. Poté, co se v roce 2013 uskutečnil první ročník Studentského majálesu, je jejich souběžná existence stále více vnímána jako konkurence, což se projevilo například v článku s názvem Duel, otištěném v časopisu Sociál z dubna 2014. V tomto článku bych se rád pokusil o poněkud objektivnější pohled.

Mikulášský debatní turnaj na Filozofické fakultě

3. prosince proběhlo na naší akademické půdě již jubilejní 10. debatní klání. Ve čtyřkolovém turnaji se utkalo 40 debatérů, zvítězit mohli ve dvou kategoriích: nejlepší řečník a nejlepší tým. V první kategorii zvítězil student Michal Pečeňa (FSV UK) z týmu La Famiglia Borgia a nejlepším týmem se  stala Ultima Barbarorum, složená ze studentů Marka Lešky (VŠE a FF UK) a Matúše Kuriana (MFF UK).

Divadelní festival FRINGE pouze za pět pětek

Letos na jaře proběhne již desátý ročník Fringe Festivalu, který se opět koná na Malé Straně. I tento rok se festivalu zúčastní mnoho umělců z rozličných koutů světa, 39 uměleckých souborů pro nás připravilo 246 různých představení. Fringe ke svým kulatinám nabízí divákům spoustu novinek.

Studenti Češtiny v komunikaci neslyšících vytvořili DVD „Po českých hradech a zámcích“ s průvodcem v českém znakovém jazyce

Studenti kurzu tlumočnického modulu, který se vyučuje v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících (CNES) na naší fakultě, v každém semestru pracují na projektech zaměřených na tvorbu různých učebních pomůcek. Mezi multimediální učební pomůcky z produkce oboru CNES patří CD-ROMy Lexikologie pro základní školy, Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce, Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce, slovník český jazyk – český znakový jazyk, Školská jazyková encyklopedie pro 1. a 2. stupeň základních škol, Evropské státy v českém znakovém jazyce, Základy společenské etikety pro neslyšící děti, Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině, Návštěva zoologické zahrady s výkladem v českém znakovém jazyce. (více: http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/index.php?key=produkce).

V letním semestru akademického roku 2009/2010 spolupracovaly studentky 2. a 3. ročníku v kurzu tlumočnického modulu na projektu, jehož výsledkem je vznik DVD Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce.

Kam? Na Kampu, slyšet hlasy….

Za řekou Vltavou, kousek nad Čertovkou, stojí domek malebný, kde kulturní dění po mnoho dní, své místo nachází, divadla milovníci se tam schází a nic jim neschází:-)

Ples FSV

Nevíte, co s čtvrtečním večerem? A co takhle jít na ples? Fakulta sociálních věd slaví druhé kulatiny a 11.11.2010 při té příležitost pořádá výroční ples. Slavnostní soaré proběhne tento čtvrtek od 19:00 v Národním domě Na Smíchově.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 Next