Ukrajina v době války

Majdan_3„Krym – vojna, Doněck – vojna, Oděsa – mir,“ těmito slovy okomentovala situaci na Ukrajině bábuška Ludmila, se kterou jsme se s kamarádem Mikem seznámili před výstavní budovou hlavního nádraží v Oděse. K důchodu si nelegálně přivydělává pronajímáním pokojů pro turisty, což je v tomto městě poměrně běžná praxe.

Na Ukrajině jsem s kamarádem Mikem strávil necelé dva týdny na přelomu července a srpna, tedy zhruba půl roku po masakru na Majdanu, pár měsíců po zvolení nového prezidenta a v době války na východě země. Leckdo nás od plánované trasy Lvov – Oděsa – Kyjev – Lvov odrazoval, ale racionální úvaha, že i v nejzazším bodě naší cesty budeme stále několik set kilometrů od válečné zóny, zvítězila a svých plánů jsme se nevzdali. Většinu cesty jsme se opravdu cítili jako v zemi, kde je mír a zjevné jsou jen problémy dlouhodobého charakteru, především chudoba patrná na první pohled v podstatě ve všech navštívených městech a vesnicích kromě Kyjeva.

Salvátorská akademická farnost – místo dialogu

scholaKostely, které jsou při bohoslužbě ve všední den zaplněny do posledního místa, nejsou v České republice častým jevem. Kostel Nejsvětějšího Salvátora v areálu Klementina se zaplní pravidelně každé úterý, a to převážně mladými lidmi. Mnohé k účasti motivují kázání Tomáše Halíka, která se svým obsahem podobají universitním přednáškám. Halík s oblibou cituje zajímavé filosofy a sociology, nebojí se hovořit otevřeně o problémech církve a jeho projev nezabředává do laciných zbožných frází.

S Erasmáky na Karlovce

562931_625317587491683_428822606_nCharles University International Club přináší četné možnosti, jak se seznámit se studenty z celého světa

Na Karlovu univerzitu přijedou každý rok téměř dva tisíce zahraničních studentů. Většina z nich se účastní evropského programu Erasmus, ale někteří si svůj pobyt domlouvají prostřednictvím mezifakultních a meziuniverzitních dohod či jiných programů. Nejvíce cizinců přijíždí z Německa, Francie a ze Španělska, ale narazíte tu i na mladé lidi z celého světa včetně Číny, Taiwanu, Spojených států amerických, a někdy dokonce i z exotických zemí jako je Peru nebo Jihoafrická republika.

O Studentské unii

SUUK logo (1)Studentská unie Univerzity Karlovy vyjednává s rektorátem, podporuje činnost spolků a zprostředkovává jim know how či finanční prostředky.

Ve středu 26. 2. se v zelené posluchárně v Celetné konal 18. sněm Studentské unie Univerzity Karlovy (SUUK). Trval tři hodiny a zúčastnění delegáti členských spolků mimo jiné projednali připravovaný Majáles, přijali mezi sebe tři nové spolky a schválili rozpočet na letní semestr, který dosahuje částky téměř dvou set tisíc korun. Ale k čemu SUUK vlastně slouží? Potřebujeme ji vůbec?

SUUK byla založena v roce 2008 z iniciativy tehdy aktivních velkých fakultních spolků, které chtěly zlepšit vzájemnou komunikaci a vytvořit instituci jednotně zastupující studentské spolky před rektorátem. Bývalý radní pro vnější vztahy Tomáš Beránek říká, že během funkčního období Václava Hampla byla spolupráce mezi SUUK a rektorátem výjimečně dobrá. Jak tomu bude za působení nového rektora Tomáše Zimy, to zatím není jisté, ale již se plánují schůzky.