Miroslav Pudlák: „…soudobá hudba je zranitelná“

Miroslav Pudlák je hudební skladatel, dirigent, muzikolog a hudební pedagog. Je spoluzakladatelem souborů pro soudobou hudbu Agon a MoEns. Od roku 1996 vede Hudební informační středisko (HIS) v Praze, jež vydává dvouměsíčník HIS Voice, věnovaný novým či nekomerčním hudebním žánrům, a od roku 2008 pořádá festival soudobé hudby Contempuls. Pedagogicky působí na Hudební akademii múzických umění (Katedra teorie a dějin hudby) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav hudební vědy).

Kam až sahá prvotní idea založení festivalu Contempuls?

Contempuls funguje od roku 2008, ale s tou myšlenkou jsme si pohrávali už někdy od roku 2000. Od počátku nám přitom bylo jasné, že by to měl být festival mezinárodní. U nás je dostatečné množství přehlídek současné tvorby českých skladatelů, ale co tady chybělo, byl mezinárodní festival, kam by přijížděly specializované zahraniční soubory. Chtěli jsme se pokusit něco takového vybudovat, nejprve ve skromném formátu několika koncertů s možností postupného rozšíření. V roce 2008 jsme pak zkusili podat grant, a jelikož se zadařilo, povedlo se nám hned uspořádat první ročník, který byl myslím velice úspěšný a zaujal spoustu lidí. Měli jsme představu, že festival se bude rozrůstat, což se ale nakonec nestalo – ukázalo se, že tento formát je asi pro takové „provinční“ město, jako je Praha, zatím dostačující.

Contempuls

Již za pár dní se uskuteční 7. ročník festivalu soudobé hudby Contempuls (21., 26. a 28. 11. 2014), jediného pražského festivalu tohoto druhu. Pokud na tom neshledáváte nic pozoruhodného, dovolte mi vás přesvědčit, že se skutečně jedná o výjimečný počin.

ČSKH zahajuje a slaví

Jen několik hodin po slavnostním zahájení akademického roku 2014/2015 se jen pár kroků od naší alma mater odehrál okouzlující start jubilejní 120. sezony Českého spolku pro komorní hudbu (ČSKH). Pokud nevíte, kam tuto instituci zařadit, vězte, že jej má pod křídly Česká filharmonie (ČF), sídlící v Rudolfinu. Tak tomu ale nebylo vždy – rovných 100 let byl Spolek uměleckým subjektem samostatným ve všech ohledech. Vznikl v roce 1894 jako platforma, jež měla poskytnout prostor pro rozvoj mladému komornímu souboru – Českému kvartetu. Nyní tvoří integrální součást ČF, což mu umožňuje pravidelně pořádat koncerty v sálech Rudolfina. Zároveň s sebou ale toto „područí“ nenese žádná omezení, díky čemuž může Spolek plynule navazovat na tradici položenou již před sto dvaceti lety.

Živá pochodeň: odkaz studenta

Jan Palach

Jan Palach

Jan Palach. Jméno, jehož nositele snad nemusíme připomínat. I po letech má stále zvuk a do značné míry rezonuje i v novodobé české společnosti. 16. ledna 2014 uplynulo 45 let od jeho smrti, která však neměla vyznít jako zoufalý čin nešťastného mladíka, jak se jej snažili prezentovat mnozí z tehdejších vládních činitelů, ale jako poplach sloužící k probuzení národa z letargie, do níž upadl záhy po okupaci v srpnu roku 1968. Pětačtyřicet let je dlouhá doba, zvláště viděno optikou dnešní doby, kdy jsme nuceni dennodenně reagovat na nové a nové podněty a „senzace“, ale jak ukazují akce spojené s výročím Palachova činu, dokážeme se ještě ohlédnout do minulosti a uvolnit ve svých srdcích a myslích místo těm, kteří v dobách beznaděje jednali za nás.

Oslava klavírního umění

Oslava klavírního umění, i těmito slovy by se dal charakterizovat nově vzniklý hudební festival vzdávající hold jednomu z nejvýznamnějších koncertních umělců 20. století, klavíristovi Rudolfu Firkušnému. Jeho jméno také zdobí celý festival, který je zatím v pozici mladšího, méně zkušeného kolegy světově proslulého Pražského jara, o němž jste si mohli přečíst v květnu. Tato pozice mu ale nebrání v tom svého „staršího sourozence“ dohnat, ostatně nálepka jména vynikajícího českého umělce, jenž bohužel z politických důvodů strávil většinu života ve Spojených státech, mu již nyní zaručuje pozornost nesčetných hudebních fanoušků.

Praha ve víru hudby

Pravděpodobně všichni jsme si všimli téměř na každém kroku umístěných zářivě modrých reklamních plakátů, jež mají za cíl upoutat naši pozornost zdánlivě bezvýznamnými prapodivnými slabikami. Kdo by si však přečetl bližší údaje, pravděpodobně by nakonec dospěl k řešení těchto hádanek. ach v tomto případě tedy nebude mít význam citoslovce, podobně art v tomto případě neodkazuje explicitně k umění. Jedná se o poslední písmena jmen mistrů klasické (ač je toto označení velmi nepřesné – o tom ale jindy) hudby, jejichž díla zazní na některém z koncertů Pražského jara. O co se jedná? Inu…

V zajetí vědy

Věda – systematická, racionální činnost, pomocí níž se snažíme získat výsledky, které by mohly být přínosem pro danou oblast bádání. Zdá se vám to složité, nezajímavé, ba dokonce nudné? Žádný strach, obraz zestárlého vědce zavřeného někde v laboratoři už byl (snad) vymýcen – dnes je status vědce naopak v módě, vždyť vědci jsou lidé jako všichni ostatní, a navíc jejich práce ovlivňuje celou společenskou strukturu. Alespoň se nás o tom snaží přesvědčit událost, která aspiruje na to stát se tradiční oslavou bádání všeho druhu – Den vědy na FF UK.