Adiktologická ambulance UK


Většina závislých si problémy nepřizná

Pro studenty a zaměstnance vysokých škol byla letos zřízena adiktologická ambulance. Pracoviště jim má pomoci řešit problémy s užíváním návykových látek. Podle některých odborných studií jsou vysokoškoláci rizikovou skupinou. Nepravidelný režim většiny studentů má za následek zanedbávání zdravotních potřeb. Ale pozor – ani příliš volného času věci neprospívá! Nejde tu jen o alkohol, se kterým má v Evropě problémy téměř 50 % posluchačů VŠ, v poslední době útočí na populaci informační technologie, především internet. Že máte vše pod kontrolou? Nebuďte si tak jistí. Jen velmi malá část uživatelů si uvědomuje negativní vliv závislosti na každodenní život.
Nepříznivé důsledky užívání návykových látek především alkoholu a jiné formy chování s rizikem rozvoje závislosti se projevují zhoršením výkonů během studia, absencí při výuce, předčasným ukončením studia, agresivním chováním nebo rizikovým sexuálním jednáním.
Z výzkumu provedeného v České republice vyplynulo, že problémy se závislostmi mají především muži. Nadměrnou konzumaci alkoholu přiznalo 22 % pánů tvorstva, zatímco ženy se rády opíjejí jen v 8 % případů. Podobně se to má i s nelegálními drogami. Ovšem cigaretám holdují obě pohlaví stejně.
Ambulance nabízí informační servis, diagnostiku i psychologické poradenství. Účastnit se terapie můžete individuálně, se svým partnerem nebo s rodinou. Cílem pracoviště je prevence závislostí a jejich dopadu na život studentů a zvýšení informovanosti o problémech s omamnými látkami a jinými návykovými činnostmi.
Služeb adiktologické ambulance mohou využívat i rodinní příslušníci či další blízké osoby.

Adiktologická ambulance
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a VFN
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ke Karlovu 11,
120 00 Praha 2
tel/fax: +420 224 965 097
e-mail: ambulace[zavináč]adiktologie.cz
www.adiktologie.cz


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář