Archiv: rok 2012

Čajový ostrov, kde se ze studentů stávají Sir a Madam

Sběračka čaje ze Srí Lanky

Sběračka čaje ze Srí Lanky

Srí Lanka získala nezávislost na Velké Británii již před více než půl stoletím, koloniální duch je však na ostrově patrný dodnes. Ve vnitrozemí Cejlonu mezi rozlehlými krásně vonícími čajovými plantážemi jsou roztroušeny vilky, v nichž Vás v pět hodin odpoledne zatahá přátelský Srílančan za rukáv a oznámí “Tea time, Madam”.

Slovo děkana FF UK Michala Stehlíka

Vstupujeme do nového akademického roku 2012/2013, přičemž ten minulý byl v každém případě poměrně bouřlivý. Byli jsme především nuceni aktivně vstoupit do veřejného prostoru a upozornit jak na nekompetentnost vedení českého školství na čele s ministrem Josefem Dobešem, tak na nebezpečí takzvaných reforem v podobě nového vysokoškolského zákona. Na jedné straně bych nám přál, abychom nic podobného nemuseli zažít, na druhé straně ve mně zůstává přesvědčení, že s určitými návrhy na legislativní úpravy našeho prostředí budeme konfrontováni každopádně. V takovém případě věřím, že budou promyšlenější než ty předchozí a že se nám i přes jisté pochopitelné vyčerpání minulými událostmi opět podaří věcně upozornit na případné problémy. Zároveň budu rád, pokud nebudeme jen jednostranně odmítat potřebné změny v českém vysokém školství, ale dokážeme aktivně přinášet vlastní alternativy těchto změn. V každém případě musí zůstat předpokladem života akademické půdy zachování její autonomie a samosprávy.

Jitka Štollová: Erasmus? Moje zkušenost je veskrze pozitivní.

Jitka Štollová je absolventka oborů anglistika-amerikanistika na FF UK a žurnalistika na FSV UK, v obou oborech pokračuje v navazujících magisterských programech. V rámci svého studia zvládla vyjet na Erasmus a víc než úspěšně zakončit bakalářská studia, o své zážitky se podělila s FFaktem.

Jak sis vybírala místo, kam vyrazit na Erasmus?

Zvolila jsem Durham University ve Velké Británii, protože je to škola s vynikající pověstí. Místní anglistika se v    celonárodním srovnávání pravidelně umisťuje v první pětce nejlepších britských pracovišť zaměřených na anglickou literaturu a drží krok s Oxfordem, Cambridgí nebo University College London. Nejdůležitějším kritériem pro mě byla nabídka kurzů o renesanční literatuře a zaměření akademiků, kteří je učí. V Durhamu působí odborníci na karolínské drama, vztah mezi raně moderní literaturou a medicínou nebo vliv antické kultury na renesanci. Tito i další lidé mě  hodně inspirují a motivují. Dá se říct, že Durham pro mě znamenal zlom v mnoha ohledech.

Lidskoprávní diplomka

Liga lidských práv pořádá již 2. ročník soutěže o nejlepší diplomku s lidskoprávním tématem. Pokud jste autory závěrečné práce s touto tématikou, soutěžte o finanční odměnu!

Liga lidských práv je nezisková organizace, která si klade za cíl hájit práva a svobody občanů. Do její soutěže se může přihlásit práce bakalářská, diplomová, disertační  nebo rigorózní. Vítané jsou práce z oborů sociologie, práva, ale i z jiných humanitních oborů. Důležitý je praktický dosah práce a celkově inovativní přístup. Důležitou podmínkou také je, že musí být obhájena mezi  31. říjnem 2011 a 30. září 2012.

Přihlásit se můžete do 31. října 2012 na stránkách www.llp.cz/alce/diplomka. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Týdne lidských práv.

TZ: Normální či přirozené? Letní škola interdisciplinárních přístupů na FF UK

Z archivu Letní školy interdisciplinárních studií Spolek studentů historie FF UK, o. s. ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK, Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK, Ústavem světových dějin FF UK, Ústavem filosofie a religionistiky FF UK a Ústavem politologie FF UK připravil pro rok 2012 druhý ročník Letní školy interdisciplinárních přístupů na téma Normální a přirozené. Proběhne ve dnech 22. až 28. srpna na hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha.

Lingvista Paul Rayson na FF UK: metody „tagování“ a vize zlepšení

V pondělí 11. 6. 2012 proběhla na FF UK přednáška Paula Raysona z Lancaster University Adapting a semantic field tagging system for Early Modern English. Mluvilo se o metodách tzv. strojového značkování významu slov v moderní angličtině a jejich nedostatcích při určování významu slov angličtiny starší. Představeny byly současné systémy, metody, na nichž se pracuje, i vize do budoucna.

Skrz naskrz začíná komorně v knihovně

Divadelní hra Potopa světa aneb Divadlo tří tučňákůFestival studentů AMU a VŠUP SKRZ NA SKRZ se rozběhl 9. června v Městské knihovně na Mariánském náměstí v rámci Muzejní noci, a to ve velmi komorním duchu. Jinak tomu jistě bude 15. a 16. června, kdy se na Střeleckém ostrově odehraje hlavní program – uvedeny budou krátké studentské filmy, divadelní představení či přednášky o umění.

Culturologia: první číslo nového časopisu kulturologů

Katedra teorie kultury v květnu publikovala první číslo recenzovaného časopisu Culturologia. Ústředním tématem časopisu je kultura pojímaná vědecky, z antropologického hlediska. Podle PhDr. Václava Soukupa, CSc. z katedry kulturologie je Culturologii blízká například koncepce časopisu American Anthropologist. Konkrétně se časopis zabývá výzkumem rozmanitosti lidských kultur nebo analýzou vlivu konkrétní kultury na formování lidské osobnosti. Časopis je možné zakoupit v tištěné verzi nebo si články z prvního čísla přečíst zde: http://www.culturologia.cz/.

Startují elektronické studentské evaluace

V tomto semestru se již na FF UK nedočkáme tištěných evaluací, které na konci posledních semestrů uřízly několik minut z každého předmětu. Studentské evaluace v letním semestru 2012 budou probíhat pouze elektronickou formou. Máte jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na jednotlivé pedagogy a předměty! Hodnotit můžete od 14. května do 14. června.

Význam evaluací spočívá hlavně v tom, že dávají pedagogům i širší akademické obci zpětnou vazbu. Člen akademického senátu, Samuel Zajíček, se o důsledcích evaluací vyjádřil následovně: „Co se týče praktických výsledků, málo se ví, že evaluace opravdu mají své dopady – s několika pedagogy, kteří měli dlouhodobě slabá hodnocení, byly již rozvázány pracovní poměry, vedení kateder se evaluacím také čím dál více věnuje a hledí na ně.“

Univerzity v USA či Velké Británii? Stačí zájem, jazyk, a peníze

Trinity College, Cambridge

10. 5. 2012 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy seminář o studiu na zahraničních univerzitách. Tématem byly prestižní vysoké školy v USA a Velké Británii, včetně průběhu přijímacího řízení či možnosti získávání stipendií. O zkušenosti se studiem na Columbia University v New Yorku se podělil manažer KPMG Tomáš Potměšil. Seminář moderoval Lukáš Sedláček, výkonný ředitel European Leadership & Academic Institute a prezident Oxford & Cambridge Alumni Society v ČR.

Pages: Prev 1 2 3 4 5 Next
Pages: Prev 1 2 3 4 5 Next