Archiv: Duben 2012

Okultění 2012

Rudolfiiinum.cz na festivalu Okultění

V pátek jste se mohli nechat „okultit“ ve studentském klubu K4 v Celetné. Konal se zde totiž tradiční, v pořadí již devátý ars  festival kulturologů Okultění. Součástí události bylo vyhlášení fotografické soutěže a doprovodný program. Pro letošní ročník si jako hlavní téma pořadatelé zvolili Mayi očekávanou apokalypsu – toto slovo zaznívá i v podtitulu festivalu.

Depresivní děti a apokalypsa: letošní festival Okultění

Okultění 2012Zveme vás na 9. ročník tradičního studentského arts festivalu Okultění, který je pořádán kulturology z FF UK. Na letošní ročník s podtitulem A P O K A L Y P S A se můžete podívat v pátek 27. 4. ve studentském klubu K4.

Těšit se můžete na výstavu soutěžních fotografií a vyhlášení vítěze, workshopy či koncerty, vše v atmosféře konce světa. Jako speciální host vystoupí zpěvačka Yvonne Sanchez. A P O K A L Y P S A bude také ve znamení divadla – můžete vidět například představení uskupení Depresivní děti touží po penězích. Program začne v 18.00 a jistě se protáhne do pozdních večerních hodin.

Volby do AS FF UK: rekordní účast přes technické potíže

O zastoupení studentů i pedagogů ve fakultním akademickém senátu je na další dva roky rozhodnuto, volby do tohoto orgánu jsou u konce. Byly zářným úspěchem především pro uskupení 15 pro fakultu, z jehož kandidátů se do senátu dostalo 13 zástupců, kteří navíc v počtu hlasů zaplnili nejvyšší příčky. Zbylí dva úspěšní jsou nezávislý Eduard Petiška a Anna Bouzková z kandidátky Nezávislých, oba klasičtí archeologové. Dále jsou z oborů zastoupeny bohemistika, filosofie, religionistika, historie, sociologie, translatologie a fonetika, což dobře odráží rozličná zaměření fakulty – jazykové, společenskovědní i historické. Reprezentovány jsou i všechny úrovně studia. Kurie akademických pracovníků rovněž není oborově jednostranná, najdeme v ní řadu filologů, socioložku, filosofa, psycholožku, religionistu, politologa, historika, iberoamerikanistku i egyptologa. S genderovou vyrovnaností je to již o něco horší (4 ze 16 nových členů akademické kurie a 5 z 15 nových členů kurie studentské jsou ženy), ale ani ta nepřivede zastánce rovných práv k zoufalství.

Filosofické plesání

Plesání v plném proudu.

Filosofové se opět sešli ke společenskému veselí „na úrovni“, 12. dubna na plese filozofické fakulty v Národním domě na Vinohradech. Označení „4. reprezentační ples“ zní sice málo vznešeně – jako by filosofickým plesům chyběla tradice, neboť se až donedávna konal společně s plesy matfyzáckými – Studentská rada, a zejména moderátoři Silvie Mitlenerová a Libor Procházka však rozhodně dělají mnoho pro to, aby tento nedávno započatý zvyk přinejmenším důstojně pokračoval.

Samuel Zajíček, kandidát do AS FF UK: Volte promyšleně

Samuel ZajíčekSamuel Zajíček se uchází o místo v akademickém senátu FF UK za volební uskupení 15 pro fakultu. Je v prvním roce navazujícího magisterského studia oboru Filosofie. Kvůli jeho dlouhému působení v akademickém senátu a jeho práci pro fakultu jsme se rozhodli požádat ho o rozhovor.

 

Proč jste se chtěl stát členem AS FF UK již v minulých volebních obdobích? Stála za tím nespokojenost s chodem fakulty?

Když jsem kandidoval do senátu poprvé, zrovna byl – především díky studentským senátorům – zvolen nový děkan, Michal Stehlík. Tehdejší končící senátoři si od této volby slibovali, že se fakulta začne měnit, posouvat směrem k moderní, špičkové instituci. Tuto cestu pak pan děkan skutečně nastoupil, nicméně ukázalo se, že jaksi maximální rychlost realizace změn je řádově nižší, než někteří – třeba já – předpokládali. V akademickém prostředí prostě od nápadu k realizaci není týden či měsíc, ale typicky jeden až dva roky. To už je dynamika akademické půdy se všemi jejími diskusními a schvalovacími procesy. Takže, abych odpověděl na otázku, ano, na začátku vůle stát se členem senátu stála nespokojenost s chodem fakulty, například s duplikací zápisu atestací v „plachtách“, indexu i SIS, s poněkud dehonestující a zcela zbytečnou procedurou zápisů do dalších ročníků, s nepřehledností studia, s webovými stránkami fakulty, se stavem některých ústavů, atd.… a vůle toto změnit. A v dalších volebních obdobích už bylo přirozené pokračovat, protože rozjednané změny bylo třeba dotáhnout do stádia realizace.

Jaroslav Bican, kandidát do AS FF UK: Senát musí ukázat, že samosprávu zvládá

Zdroj: Jaroslav Bican.

Jaroslav Bican.

Jaroslav Bican kandiduje do Akademického senátu FF UK v rámci skupiny FF-OUR. Studuje prvním rokem politologii v navazujícím magisterském studiu, je místopředsečdou sdružení Polis a působí ve studijní a evaluační komisi FF UK.

Byl jste senátorem již v minulém volebním období. Co důležitého si myslíte, že jste se působením v něm naučil?
Velmi poučné pro mne byly některé vyhrocenější okamžiky kolem usnesení, která Senát přijímal. Uvědomil jsem si na tom, jak hodně je člověk náchylný rozhodovat se podle momentálních emocí. Ty ale často mohou udělat více škody než užitku. Připadá Vám, že někdo mluví arogantně nebo se vyhýbá odpovědi na otázku a ve Vás to vyvolá pocity, které Vás mohou vést k nedomyšlenému a pro fakultu škodlivému rozhodnutí. V takové chvíli je dobré zabrzdit a zamyslet se nad tím, jaké důsledky by takové rozhodnutí mohlo mít.

Jana Lukavská, kandidátka do AS FF UK: Nechci, aby senát začal degenerovat

Jana Lukavská

Jana Lukavská

Jana Lukavská je kandidátkou do akademického senátu FF UK za 15 pro fakultu. Kromě toho studuje čtvrtým rokem bohemistiku a německou translatologii a je jednou z kandidátek, se kterými se FFakt rozhodl udělat rozhovor.

Kandiduješ letos poprvé. Proč ses k tomu rozhodla?
Začnu pateticky: protože mám FF ráda a vždycky jsem se snažila vyhnout lásce přehnané (resp. přehnaně ochranářské). Málokterá dobrá věc vzniká bez kritiky a já bych v této věci – jako chronický kavárenský stěžovač – ráda přispěla svojí troškou do mlýna. Taky si myslím, že je důležité dostat do senátu alespoň pár nových lidí, protože uzavřené a neměnící se společnosti po určité době zpravidla začínají degenerovat.

Sentinelci: Jak ukázat světu zdvižený prostředníček

Pár z Velkého andamanského souostroví

Je všeobecně známo, že kmenů, které nemají žádný kontakt se západní civilizací, je na světě jen pár a jejich počet se stále zmenšuje. Hovoří-li se o těchto posledních zástupcích, představíme si obvykle domorodce uprostřed papuánské džungle, ke kterým se ještě přes neprostupné liány neprobil žádný misionář. Jsou ale i tací, kteří o existenci západní civilizace velmi dobře vědí a nechtějí s ní mít nic společného, což dávají zcela nedvojznačně najevo. Takovým případem jsou i Sentinelci, jejichž tradičním pozdravem cizinců je sprška šípů.

Kulturní přehled na duben

Duben je tady a s ním i nový kulturní přehled. Přinášíme vám seznam nejzajímavějších hudebních i nehudebních, studentských i nestudentských akcí na tento měsíc.

Mezi studentské patří jednoznačně 4. ročník Student Festu, který proběhne v pražských podzemních klubech (Vagon, Rock Café, Popocafepetl, K4, Chapeau Rouge) 4. dubna, a na 6 podiích se zde představí více než 30 českých i zahraničních kapel.

12. dubna se pak bude v Národním domě na Vinohradech konat reprezentační ples FF UK.  K tanci a poslechu zde kromě Magnum jazz Bandu zahrají kapely jako Trio de Janeiro, Kolektivní halucinace nebo Schrödingerova kočka. Kromě tanečních vystoupení se můžete těšit i na půlnoční překvapení.