Archiv: Březen 2012

Seminář o možnostech zahraničních studijních pobytů

Zahraniční oddělení Filozofické fakulty uspořádalo 22. března další ze svých seminářů informujících studenty o možnostech, které mohou využít ke studijním pobytům v zahraničí. Kromě obecných seminářů se příležitostně konají také semináře zaměřené na konkrétní typy programů, v blízké době se například plánuje seminář o projektu Erasmus. Vedoucí zahraničního oddělení Filozofické fakulty Kateřina Mitasová byla tentokrát mile potěšena hojnou účastí a hned na začátku semináře vytkla jako ideální cíl, aby každý student strávil v rámci svého studia minimálně jeden semestr na zahraniční univerzitě.

Den vědy

21. března proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Den vědy, který dal prostřednictvím přednášek a workshopů příležitost studentům k ochutnávce z jiných oborů, a nejširší veřejnosti zase možnost nahlédnout pod pokličku výuky a bádání na fakultě. „Dnem vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze chceme především ukázat, že humanitní vědy ani dnes neztratily nic ze svého tvůrčího potenciálu,“ říká profesor Ivan Šedivý, proděkan pro vědu a výzkum FF UK. Podle něj mají humanitní vědy především zůstat součástí veřejného prostoru, kam výsostně patří. „To je ostatně i základní princip fungování naší fakulty jako takové: otevřenost.“

Humr, Lemur, Lev, FFAKT v krabici v K4

Ve čtvrtek 15. března se v klubu K4 konala Konference studentských časopisů. Setkání studentů vysokých škol, kteří vytváří univerzitní či fakultní noviny, doprovázely přednášky a také soutěž o nejlepší článek na téma ACTA. Do soutěže se přihlásil i časopis FFakt a spolu s časopisem Lemur se umístil na prvním místě.

Vyšší zisky versus omezování svobody

Demonstrace proti schválení smlouvy ACTA v Praze, 2. 2. 2012. Fotografii poskytl Michal Helan.

Demonstrace proti schválení smlouvy ACTA v Praze, 2. 2. 2012. Fotografii poskytl Michal Helan.

V roce 2012 se podle mnohých blíží konec světa. Daleko pravděpodobněji se však dočkáme zásadního omezení možnosti ilegálně a beztrestně stahovat autorsky chráněný obsah. Připomeňme si letošní události: 19. ledna uzavření severu pro sdílení dat Megaupload, 26. ledna podepsání dohody proti plagiátorství a internetovému pirátství ACTA zástupci zemí Evropské unie a 15. února uzavření portálu pro sdílení elektronických knih na žádost 17 nakladatelství.

Kulturní přehled na březen

Skončilo zkouškové období, přišel březen a s ním i další kulturní přehled. Přestože jaro už pomalu začíná, na venkovní akce si ještě budeme muset nějaký čas počkat. A tak i tentokrát přinášíme  to nejzajímavější z klubů, kin a divadel.

Již 5. března začal East Doc Platform (více info v předchozím článku) pořádaný v rámci projektu Jeden svět, festivalu dokumentárních filmů o lidských právech, který bude Člověk v tísni pořádat od 6. do 15. března už tradičně v kině Světozor. Již 14. ročník festivalu se zaměří na velmi naléhavé a aktuální téma, na právě probíhající protesty, nepokoje a revolty v různých částech světa. Kromě arabských zemí se festival zaměří na problémy týkající se současného stavu společnosti v USA, Řecku i mnoha dalších zemí. Kromě projekcí dokumentů se můžete těšit i na nejrůznější diskuze. Podrobný program naleznete zde: http://www.jedensvet.cz/2012/program-po-dnech.

Když se podaří, dobrý dokument se uvaří aneb East Doc Platform

Pokud jste milovníky dokumentárních filmů, jistě to pro Vás není žádná novinka, ale pokud jste článek rozklikli jen tak, aniž byste měli tušení, o co jde, pokusíme se Vám tento projekt krátce přiblížit.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět není žádná novinka, letos se však poprvé pod jeho záštitou (a tedy pod záštitou Institutu dokumentárních filmů (IDF), který Jeden svět pořádá) uskuteční projekt East Doc Platform: setkání více než 160 východoevropských režisérů a producentů, které by mělo přispět k vzájemné spolupráci a především by mělo pomoci vzniku i následné distribuci východoevropských dokumentů po světě. Praha se tak na pár dní stane hlavním městem profesionálů ze sféry dokumentárních filmů.

Týden neklidu zakončili nevědoucí učitel, gender a opozice

Pátek, poslední den Týdne neklidu, se nesl v duchu doprovodných přednášek týkajících se problémů reformy vysokých škol z pohledu filosofa Josefa Fulky, pedagožky Ireny Smetáčkové a socioložky Marcely Linkové. Zakončen byl debatou o vysokoškolské politice s představiteli opozičních stran. Mluvilo se o obecné výchově a vzdělání či o genderových problémech ve školství i vědě.

Pátý den Týdne neklidu: Obecné ideje i konkrétní kroky

Večer proběhlo v K4 představení občanského sdružení DivaDno.

Předposlední den Týdne neklidu se nesl především ve znamení dalších přednášek a debat o vysokoškolských reformách, společenských protestech i o budoucím směřování univerzit. Účast ke konci týdne mírně poklesla, avšak stále se živě debatovalo. Večerní program zahrnující divadelní představení i koncerty se pak odehrával ve studentském klubu K4.

Čtvrtý den Týdne neklidu: Ring, pochod, debaty a fastfood

Počátek protestního pochodu na Náměstí Jana Palacha.

Počátek protestního pochodu.

Týden neklidu včera vyvrcholil Protestním pochodem za svobodnou akademickou obec a reformu přinášející řešení, v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se debatovalo obecně o samotné reformě vysokého školství, v Národní technické knihovně byla předmětem debaty otázka privatizace a marketizace školství a Ústavem filosofie a religionistiky pořádaná debata se zabývala slabinami univerzit a požadavky, které by měly být kladeny na stát. Je vzdělání zboží? Má do akademické obce vstupovat politika? Nebo má naopak do politiky vstupovat sama akademická obec?